Lista dig

Lista dig hos oss och bli kallad kontinuerligt. För att lista dig och din familj behöver du inte kontakta din nuvarande tandläkare och barn går gratis, precis som vanligt.

Priser

Vi är anslutna till Försäkringskassan vilket innebär att barnen går gratis och högkostnadsskyddet fungerar precis som vanligt.

Om du är 23 år eller yngre så är all tandvård gratis om du bor VG-regionen.  För dig som bor i Halland är det gratis upp till och med 23 års ålder.
Vid större och mer omfattande behandlingar tar vi fram en tydlig behandlingsplan där vi specificerar alla moment och ger dig en bestämd totalkostnad. Betalning sker med kort eller faktura, du bestämmer.

Behandlingar

Tandläkare, undersökning
995 kr
Tandläkare, akuttid 30 min
från 500 kr
Tandhygienist, brush up 30 min
700 kr
Tandhygienistbehandling omfattande
1250 kr
Tandhygienst, tandblekning
4200 kr

Undersökning

Röntgenundersökning av enskild tand
72 kr
Röntgenundersökning, delstatus
206 kr
Röntgenundersökning, helstatus
814 kr
Panoramaröntgenundersökning
695 kr
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
995 kr
Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
420 kr
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
1 236 kr
Basundersökning, utförd av tandhygienist
691 kr
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
995 kr

Hälsofrämjande åtgärder

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
510 kr
Profylaxskena, per skena
876 kr
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid
330 kr
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring
412 kr

Sjukdomsbehandlande åtgärder

Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
464 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder
927 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
1 751 kr
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
510 kr
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
221 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
650 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
1250 kr

Kirurgiska åtgärder

Tanduttagning, en tand
1 391 kr
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
1 957 kr

Rotbehandling

Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3 945 kr
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
4 542 kr
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
5 562 kr
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
5 974 kr
Akut endodontisk behandling
1030 kr
Komplicerad rotkanallokalisation
809 kr
Stiftborttagning
1 179 kr

Bettfysiologiska åtgärder

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3 863 kr
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3 863 kr
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer per skena
2391 kr

Reparativa åtgärder

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
721 kr
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
1 288 kr
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1 597 kr
Fyllning av en yta på molar eller premolar
876 kr
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1 442 kr
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1 751 kr
Krona i plastiskt material, klinikframställd
2 060 kr

Protetiska åtgärder

Permanent tandstödd krona, en per käke
7 519 kr
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
7107 kr
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
4 120 kr
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
3 780 kr
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
5 243 kr
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
13076 kr
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
13 478 kr
Hel underkäksprotes
9 888 kr
Hel överkäksprotes
9 888 kr
Immediatprotes, hel käke
7 210 kr
Justering av avtagbar protes
381 kr
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1 272 kr
Rebasering av protes
2 796 kr
Lagning av protes där avtryck krävs
2 472 kr
Komplicerad lagning av protes
4 120 kr

Övrigt

Uteblivande
300
Sent återbud
300
Uteblivande, lång tid
700
Sent återbud, lång tid
700