Lista dig

Lista dig hos oss och bli kallad kontinuerligt. För att lista dig och din familj behöver du inte kontakta din nuvarande tandläkare och barn går gratis, precis som vanligt.

Priser

Vi är anslutna till Försäkringskassan vilket innebär att barnen går gratis och högkostnadsskyddet fungerar precis som vanligt.

Om du är 23 år eller yngre så är all tandvård gratis.
Vid större och mer omfattande behandlingar tar vi fram en tydlig behandlingsplan där vi specificerar alla moment och ger dig en bestämd totalkostnad. Betalning sker med kort eller faktura, du bestämmer.

Behandlingar

Tandläkare, undersökning
1 108 kr
Tandläkare, akuttid 30 min
från 600 kr
Tandhygienistbehandling omfattande
1 392 kr
Tandhygienst, tandblekning
4 200 kr

Undersökning

Röntgenundersökning av enskild tand
101 kr
Röntgenundersökning, delstatus
334 kr
Röntgenundersökning, helstatus
1058 kr
Panoramaröntgenundersökning
774 kr
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
1 108 kr
Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
482 kr
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
1 376 kr
Basundersökning, utförd av tandhygienist
770 kr
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
1 108 kr

Hälsofrämjande åtgärder

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
602 kr
Profylaxskena, per skena
975 kr
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid
368 kr
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring
459 kr

Sjukdomsbehandlande åtgärder

Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
613 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder
1002 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
1949 kr
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
568 kr
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
246 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
724 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
1 392 kr

Kirurgiska åtgärder

Tanduttagning, en tand
1 549 kr
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
2 178 kr

Rotbehandling

Rensning och rotfyllning, en rotkanal
4 586 kr
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
5 510 kr
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
6 512 kr
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
7291 kr
Akut endodontisk behandling
1 370 kr
Komplicerad rotkanallokalisation
1 224 kr
Stiftborttagning
1 312 kr

Bettfysiologiska åtgärder

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
4 411 kr
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer per skena
2 662 kr

Reparativa åtgärder

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
947 kr
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
1 392 kr
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1 726 kr
Fyllning av en yta på molar eller premolar
1 396 kr
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1 614 kr
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
2060 kr
Krona i plastiskt material, klinikframställd
2 449 kr

Protetiska åtgärder

Permanent tandstödd krona, en per käke
8 700 kr
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
8014 kr
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
4 586 kr
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
4786 kr
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
6 453 kr
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
14 554 kr
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
15 001 kr
Hel underkäksprotes
11 005 kr
Hel överkäksprotes
11 005 kr
Immimmediatprotes, hel käke
8025 kr
Justering av avtagbar protes
424 kr
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1 416 kr
Rebasering av protes
3112 kr
Lagning av protes där avtryck krävs
2752 kr
Komplicerad lagning av protes
4 586 kr

Övrigt

Uteblivande
318
Sent återbud
318
Uteblivande, lång tid
742
Sent återbud, lång tid
742